Sök

Campus - Vännerhem

Duettgatan 4-6

Fastighetsägare och fastighetsskötare

KBAB

Felanmälan

Kontakta bovärdsteamet på Campus.

Störningar

Dagtid: Kontakta bovärdsteamet på Campus

Jour

Allvarliga fel eller störningar efter kontorstid? Ring KBAB:s jour på 054-540 75 75.

Besiktning

En av er flyttar

Om du eller din vän flyttar kommer er lägenhet besiktigas, det är viktigt att ni båda närvarar för att undvika konfliker eller missförstånd. Utöver det rum som det bor kvar någon i kommer de gemensamma ytorna, så som badrum och kök, besiktigas och ses över. Samma ytor ska också i samband med besiktningen flyttstädas, detta för att den nya hyresgästen som flyttar in kommer till en hel och ren lägenhet. Skulle städningen vara bristfällig och ej godkänt kommer en städfirma anlitas och ni båda hyresgäster delar på kostnaden.

Båda flyttar

Flyttar ni båda kommer hela lägenheten besiktigas och städkontrolleras. Viktigt att båda närvarar för att undvika konflikter och missförstånd. Var och en ansvarar för sitt eget rum och onormalt slitage eller vårdslöshet kommer debiteras separat. Vid onormala skador eller slitage i de gemensamma ytorna debiteras båda hälften och samma gäller om städet är ej godkän. Alltså båda hyresgästerna delar på kostnaden.

Nycklar (Utlämning och inlämning)

Bovärdskontoret på Campus, Duettgatan 6
Har du några frågor ring 054-540 75 42

Dela denna sida: Twitter Facebook E-post

Källtext