Sök

Vägen hem

Vägen hem portal

Av Anna Kindgren och Carina Gunnars, Hemvägen/Plintgatan

Redan när bostadsområdet Hemvägen på Våxnäs var nytt i slutet på 60-talet satsade KBAB på konst här (se under Konstprojektet på Hemvägen). På senare år har satsningen på konstnärlig utsmyckning fortsatt, den här gången med fokus på mötet med området. 

2010 påbörjades projektet ”Vägen hem” i samarbete med Statens konstråd och med ekonomiskt stöd från Karlstads kommun. Vissa delar av parkeringen, som möter boende och besökare på väg till området, gjordes om till en liten park med konstinslag. Tre färgglada portaler i lackad plåt står tätt tillsammans och bildar en helhet som blir ingången till den grönyta som leder vägen hem, det vill säga till Hemvägen. Vägen leder över agoran, sju hexagonformer i betong med ingjutna ord och symboler.

Agora, som betyder torg på grekiska, är här en symbol för demokrati. I arbetet med projektet intresserade sig konstnärerna Anna Kindgren och Carina Gunnars, för frågor som hur vi kan leva tillsammans, vilket förhållningssätt vi har till framtiden, hur vi förvaltar vårt gemensamma och hur vi bygger ett hållbart samhälle. Hexagonformerna symboliserar biets sätt att bygga ett samhälle och bilden på myran symboliserar byggandet av stacken/samhället.

När man passerat agoran kommer man fram till en relief i lackad blå plåt som löper upp över en husfasad och symboliserar de klättervägar som finns bakom Hemvägen.

”Vägen hem” invigdes i september 2011.

Vägen-hem_portal3.jpg

Vägen-hem_agoran.jpg

Vägen-hem_husvägg.jpg

Dela denna sida: Twitter Facebook E-post

Källtext