Sök

Elefantparaden

Elefantparaden Kronoparken

Av Bie Norling, vid Kronoparkens centrum

I samband med att skulptören Bie Norling anmälde sitt intresse för ett utsmyckningsuppdrag i Karlstad fick man på kulturförvaltningen upp ögonen för hennes lekskulpturer. Hon fick inte det aktuella uppdraget, men hennes papper sändes över till KBAB som blev intresserade. KBAB beslutade att köpa in tre elefanter och två sjölejon.

Från början var det inte bestämt var skulpturerna skulle placeras – man tittade på Kronoparken, Våxnäs, Gruvlyckan och Rud eftersom dessa områden är barntäta. Det var viktigt att hitta en plats där många skulle få glädje av skulpturerna. Valet föll på Kronoparken. Där har KBAB i samverkan med andra aktörer sedan början av 1990-talet arbetat för att göra området mer attraktivt. Målet är att förstärka områdets identitet samt minska utanförskap och segregation. Bland det man genomfört kan nämnas utomhusbassäng, bättre belysning och trevligare vägskyltar. Bie Norlings lekskulpturer är de första skulpturerna i Kronoparkens centrum. Skulpturerna invigdes i juni 2004.


Källa: Upptäck Karlstads skulpturer - Guide till konsten på gator och torg, Kulturnämnden Karlstads kommun
 

Dela denna sida: Twitter Facebook E-post

Källtext