Sök

Vårdträdet

Av Niklas Göran, Gruvgången 1

Niklas Göran och Paavo Kerovaara utförde 1964 utsmyckningar för KBAB:s fastigheter på Gruvlyckan. Niklas Görans bidrag blev en fyrkantig pelare inklädd med koppar och med reliefer på två av sidorna.

Reliefernas motiv är omväxlande föreställande och icke-föreställande: mellan framställningar av små barn finns regelbundna konstellationer av runda, fyrkantiga och ovala former. Dessa former ter sig abstrakta och enbart dekorativa – men i sammanhanget med de små barnen kan man kanske också associera formerna med sandkakor som barn gör i sandlådan!

Niklas Göran kallar sitt konstverk Vårdträdet. Ett vårdträd är enligt gammal folktro ett stort träd på en gård; detta träd kunde skydda gårdsfolket mot olyckor och sjukdomar.


Källa: Upptäck Karlstads skulpturer - Guide till konsten på gator och torg, Kulturnämnden Karlstads kommun
 

Dela denna sida: Twitter Facebook E-post

Källtext