Vår värdegrund

Vår värdegrund sammanfattar de värderingar vi som jobbar på KBAB står för och vill leva efter. I alla möten - med varandra och med våra hyregäster. Varje dag!

  • Vi är till för Karlstadsborna 

Vi arbetar på vår ägares uppdrag för att Karlstad ska vara en bra kommun att trivas, bo, leva och verka i - både nu och i framtiden. Med ett gott bemötande har vi Karlstadsbornas bästa för ögonen. Genom vårt agerande skapar vi förtroende hos våra kunder, Karlstadborna och näringslivet.

  • Vi ser framåt och utvecklar vår verksamhet 

Vi är med och skapar framtidens kommun genom att förbereda och anpassa oss till nya krav och behov som skapas av förändringar i samhället. Vi vågar ifrågasätta våra arbetssätt och prova nytt, det resulterar i ständiga förbättringar.

  • Vi når goda resultat 

Vi tar gemensamt ansvar för att nå goda resultat i vår verksamhet. Vi gör detta genom att vara affärsmässiga, ha helhetsperspektiv, samverka och vara miljö- och kvalitetsmedvetna. Vi går från ord till handling, följer upp vårt arbete och lär av både framgång och misslyckanden. Tillsammans utvecklar vi vår kompetens, använder ny teknik och nya arbetssätt för att uppnå goda resultat.

  • Vi genomför vårt uppdrag med engagemang 

Vi är positiva, delaktiga, målfokuserade och tar ansvar för att lösa vårt uppdrag med engagemang för Karlstad kommuns utveckling. Vi tar ansvar för såväl vår egen som våra kollegors arbetsmiljö och trivsel. Vi visar respekt och omsorg för varandra.

  • Vi är en kommun i gott skick

KBAB är en del av en kommun i gott skick. I bolaget hanterar vi våra resurser med ansvar, lyhördhet och öppenhet och gör kloka avvägningar som bottnar i affärsmässighet och vår vision. Detta ger förutsättningar för effektivitet och långsiktig värdeutveckling. KBAB skall ta ett aktivt samhällsansvar och verka för en god livsmiljö och en långsiktigt hållbar utveckling.