Chef fastighetsutveckling

Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Nu har du chansen! Nu söker vi på KBAB dig som vill leda vår avdelning fastighetsutveckling, med uppdraget att planera och genomföra långsiktig och övergripande utveckling av såväl nuvarande fastighetsbestånd som nyproduktion.

Vi tror att du har ett stort intresse för samhälls- och stadsutveckling och flerårig erfarenhet från fastighets/byggbranschen. Du är resultatinriktad, strategisk och tar stort ansvar såväl i framgång som i motgång. Du ingår i bolagets ledningsgrupp och rapporterar till VD.

Uppdraget

Avdelningen fastighetsutveckling arbetar övergripande med att stötta den löpande förvaltningen med teknisk kompetens samt arbetar med utveckling av befintliga och nya fastigheter i vårt bestånd utifrån bolagets övergripande mål och uppdrag.

I uppdraget ingår även att utveckla ett nära samarbete med kommunen och externa parter samt föra dialog med kommunen rörande arbete kring exempelvis detaljplaner.

Som chef för avdelning fastighetsutveckling ansvarar du för att ta fram utvecklingsplaner utifrån ett strategiskt och långsiktigt ägarperspektiv, oavsett om frågan är att utveckla, bibehålla eller sälja. Du driver arbetet med att hitta möjliga områden för utveckling och nyproduktion, kartlägger och tar fram beslutsunderlag för potentiella mark- och fastighetsförvärv samt tillskapar byggrätter och detaljplaner. Tillsammans med dina medarbetare planerar, budgeterar, projekterar och genomför du både underhålls- och ombyggnadsprojekt samt nybyggnadsprojekt. Du agerar även ombud i entreprenader.

I rollen som avdelningschef har du ansvar för avdelningens ekonomi, personal och verksamhet. Du har även ekonomiansvar för byggprojekt och säkerställer affärsmässighet i byggprocesserna och våra produkter. Du ingår i bolagets ledningsgrupp och rapporterar till VD.

Kvalifikationer

Du har akademisk examen som exempelvis civilingenjör/högskoleingenjör med inriktning mot bygg/teknik/installation eller samhällsbyggnad alternativt annan bakgrund som vi bedömer likvärdig. Ledarskapsutbildning och projektledarutbildning är meriterande.

För att lyckas i rollen behöver du ha flerårig erfarenhet från arbete med motsvarande arbetsuppgifter inom fastighets/byggbranschen. Du motiveras av att vara i en ledande befattning med ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Du har goda kunskaper inom tidiga skeden, detaljplanearbete, fastighetsutveckling, projektledning samt är väl insatt i entreprenadjuridik, PBL, LOU och byggarbetsmiljö.

Rollen kräver att du har körkort och ett stort intresse för samhälls- och stadsutveckling samt omvärldsfrågor. Vi förutsätter att du har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift samt stor vana av digitala arbetssätt och goda IT-kunskaper.

Vi söker dig som har ett affärsmässigt och strategiskt synsätt och kan bidra till utvecklingen av nya och befintliga fastigheter utifrån ett stadsutvecklingsperspektiv. Du är en engagerad, ansvarstagande och resultatinriktad ledare och självklar representant för KBAB som agerar utifrån en helhetssyn för vad som är bäst för bolaget. Vi värdesätter din förmåga att samarbeta samt vara en förebild för dina medarbetare, bygga förtroende och skapa delaktighet.

Om anställningen 

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan

Du söker tjänsten genom att göra en digital ansökan via följande länk:

Digital ansökan

Sista ansökningsdag är den 2 april.

Kontakt

Carin Skarman, VD, 054-540 74 50