Sök

Resultat av kundundersökning

Under våren 2013 genomförde KBAB en kundenkät där alla hyresgäster som inte är studenter fick chansen att betygsätta sitt boende. Med facit i hand så kan man konstatera att de allra flesta trivs bra.

Svarsfrekvensen blev hög jämfört med liknande undersökningar. Fler än hälften av alla hyresgäster – 54 procent – besvarade enkäten, som bestod av elva frågor och möjlighet att lämna egna kommentarer.

Som du kan se av diagrammet här nedan så fick trygghet, trivsel och bemötande från bovärdar och personal i Bobutiken bra betyg. De som har svarat är också nöjda med aktiviteterna som KBAB anordnar och skötseln av utemiljön sommartid.

Skötseln av utemiljön vintertid och skötseln av själva husen fick något lägre betyg. Allra lägst hamnade upplevelsen av att man som hyresgäst kan påverka sitt boende.

KBAB har kontaktat dem som önskat få återkoppling kring sina fritextkommentarer i enkäten. För varje bostadsområde tas åtgärdsplaner fram utifrån svaren.

diagram

Betygen ovan är på en femgradig skala, där 1 är "instämmer ej" och 5 är "instämmer helt". För att ta del av värden för olika stadsdelar kan du ladda hem en mer detaljerad redovisning i pdf-format via länken här intill.

Dela denna sida: Twitter Facebook E-post

Källtext