Sök

Årsredovisning

Carin Skarman, VD, om året som gått:

2020, ja vilket år, det går knappt att summera. Ett minst sagt utmanande och annorlunda år. Coronapandemin har påverkat oss alla på olika sätt, både på jobbet och privat. Vi har ställt om och gjort anpassningar, helt plötsligt blev digitala möten vardag, vår vokabulär breddades med ord som smittspridning, teamsfika och social distansiering.

Vi har lärt oss mycket, tvingats att vara flexibla, tänka nytt och våga prova det okända. Detta är erfarenheter vi skall vara rädda om!
Även om mycket har förändrats, ställts om eller kanske rent av ställts in så är det viktigt att vi fortsätter att utveckla vårt bolag samt Karlstad kommun till en bra plats att leva bo och verka i. Vår vision, ”Att skapa hem med livskvalitet för Karlstadborna”, är viktigare än någonsin, ett hem är en trygghet och i en orolig tid blir ett hem och att trivas där än viktigare.

Omvärlden förändras otroligt snabbt, inte minst genom pågående digitalisering. KBAB skall dra nytta av de möjligheter digitaliseringen ger och anpassa verksamheten till våra kunders nya förväntningar. Vi ska göra nya saker som skapar värde för våra kunder och för bolaget i framtiden. Under året har vi tillsammans stått för många kreativa idéer, nya arbetssätt har provats och spännande aktiviteter har genomförts. Styrelsen har fattat många viktiga beslut inte minst investeringsbeslut för nyproduktion av cirka 200 lägenheter, en förskola och ett nytt huvudkontor.

Resultatet för 2020 är starkt. KBAB redovisar ett resultat före skatt om 139,7 mkr. Att vi fortsätter att investera i både nyproduktion och ombyggnation är mycket viktigt. På så sätt säkerställer vi att bolaget har en stark finansiell ställning även framgent. Investeringar måste vara lönsamma och vi behöver ha en effektiv organisation. Det är genom en stark ekonomi som vi har möjlighet att vara med och utveckla både bolaget och Karlstad som stad och kan erbjuda våra kunder riktigt bra service.

Det är dock lätt att bara de stora investeringarna och styrelsebesluten är de som syns och hörs, men det är i människors vardag vi som allmännyttigt bostadsbolag gör den största skillnaden. Varje dag i varje möte kan vi göra skillnad och det vet jag att vi gör. På ett annorlunda sätt har KBAB under 2020 fortsatt att leverera kvalitet till Karlstadborna.

Erfarenheter vi tar med oss från det gångna året är att samhällen är sköra, även fungerande samhällen är skörare än vad man tror. Jag känner stor ödmjukhet inför det okända och vad snabbt vår vardag kan skakas om och förändras men känslan av att veta att vi klarar av att navigera i det okända, ta oss an nya utmaningar och snabbt kunna byta riktning är en känsla av trygghet. Den känslan tar vi med oss in i 2021 när vi på KBAB laddar inför ett nytt år som är allt annat än förutsägbart.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla duktiga medarbetare i företaget och till KBAB styrelse för ett bra samarbete under året.

Carin Skarman
VD Karlstads Bostads AB

arsredovisning omslag ny.jpg

Årsredovisning 2020 (Bläddningsbar version)

Årsredovisning 2020 (PDF)

 

Årsredovisning 2019 (Bläddningsbar version)

Årsredovisning 2019 (PDF)

 

Dela denna sida: Twitter Facebook E-post

Källtext