Sök

Ekonomi/Årsredovisning

Efterfrågan på bostäder är fortsatt hög i Karlstad och en av KBAB:s stora utmaningar är att bygga fler bostäder för att bidra till att lösa bostadsbristen. Under 2017 har KBAB jobbat med att ta fram byggbar mark genom förtätning, markanvisning från kommunen och markförvärv. Under 2017 färdigställdes 4 lägenheter och ett första spadtag togs för 40 nya lägenheter på Hemvägen.

Mycket tid har under 2017 gått åt till att bemanna och få den nya organisen på plats samt att komma in nya arbetssätt och rutiner.

Rörelseresultatet för helåret 2017 uppgår till 136 794 tkr, vilket motsvarar en avkastning på 5,3 procent.

Bläddra i vår senaste årsredovisning

Årsredovisningar

 • Årsredovisning 2001
 • Årsredovisning 2002
 • Årsredovisning 2003
 • Årsredovisning 2004
 • Årsredovisning 2005
 • Årsredovisning 2006
 • Årsredovisning 2007
 • Årsredovisning 2008
 • Årsredovisning 2009
 • Årsredovisning 2010
 • Årsredovisning 2011
 • Årsredovisning 2012
 • Årsredovisning 2013
 • Årsredovisning 2014
 • Årsredovisning 2015
 • Årsredovisning 2016
 • Årsredovisning 2017
Dela denna sida: Twitter Facebook E-post

Källtext