Sök

Årsredovisning

Efterfrågan på bostäder är fortsatt hög i Karlstad och en av KBAB:s stora utmaningar är att bygga fler bostäder. Under 2018 har två nyproduktionsprojekt färdigställts med sammanlagt 84 lägenheter. Under året genomfördes även ett markförvärv vilket kommer leda till en byggnation på cirka 130–140 lägenheter. Vår målsättning är att fortsätta hålla en mycket hög takt de närmaste åren för att komma tillrätta med långa kötider och bostadsbrist i Karlstad.

Vi har under 2018 ägnat mycket tid och kraft åt intern kvalitet. Vi har bland annat genomfört ett intensivt arbete för att klara av de nya skärpta kraven i dataskyddsförordningen (GDPR) och vi har infört ett flertal nya system, bland annat nytt fastighets- och marknadssystem samt ett system för verksamhetsstyrning.

Rörelseresultatet uppgår till 131 838 tkr vilket är i nivå med ägarnas avkastningskrav.

Bläddra i vår senaste årsredovisning

Årsredovisning för KBAB 2018 (pdf)

 

Årsredovisningar

 • Årsredovisning 2001
 • Årsredovisning 2002
 • Årsredovisning 2003
 • Årsredovisning 2004
 • Årsredovisning 2005
 • Årsredovisning 2006
 • Årsredovisning 2007
 • Årsredovisning 2008
 • Årsredovisning 2009
 • Årsredovisning 2010
 • Årsredovisning 2011
 • Årsredovisning 2012
 • Årsredovisning 2013
 • Årsredovisning 2014
 • Årsredovisning 2015
 • Årsredovisning 2016
 • Årsredovisning 2017
 • Årsredovisning 2018.pdf
Dela denna sida: Twitter Facebook E-post

Källtext