Sök

Årsredovisning

Det går bra för Karlstad och det finns goda förutsättningar att driva bostadsbolag i en stad som växer med hög hastighet. Allmännyttan är ett värdefullt verktyg i flera frågor och KBAB är en viktig samhällsbyggare och tillsammans med övriga koncernen Karlstad kommun vill vi göra Karlstad till en ännu bättre stad att leva, bo och verka i. 

Året som gått 2019

Visste du att vi hade 60 ungdomar som feriejobbade i våra områden i somras? Utöver dessa har 40 personer varit säsongsanställda/sommarvikarier och vi har erbjudit praktikplatser till ungdomar i åk 8 och 9. Det är ett sätt för oss att marknadsföra oss som framtida arbetsgivare. Vi har också under året jobbat med vår värdegrund och vad den betyder för oss i vardagen. I våra områden jobbar vi aktivt med trivsel och trygghet tillsammans med föreningar, frivilligorganisationer och förvaltningar inom kommunen. Under 2019 hade vi 8 500 besök på våra aktiviteter som ordnades på våra trygghetsboenden. Under hösten fick alla våra hyresgäster möjlighet att svara på en hyresgästenkät och resultatet visar att många av våra hyresgäster trivs och att vi har duktiga och engagerade medarbetare.

Under året har vi förbättrat arbetssättet för vårt miljöarbete. Vi strävar efter att bedriva en miljömässigt hållbar verksamhet och de områden vi fokuserar lite extra på är Plast, Kemikalier, Bin och Hållbar konsumtion.

Det står cirka 25 000 personer registrerade som sökande i vår bostadskö. För att få en lägenhet hos KBAB får man räkna med att stå i kö i cirka fem år. Bostadsproduktionen i Karlstad har de senaste åren legat under den nivå som behövs för att möta efterfrågan. KBAB fokuserar på att öka byggtakten enligt det strategiska målet att bygga minst 600 lägenheter under en femårsperiod.

Vi når ägarnas resultatkrav och även vår ägares bolagsmål.

liten bild årsredovisning 2020 webb.jpg

Årsredovisning 2019 (Bläddningsbar version)

Årsredovisning 2019 (PDF)

 

 

Årsredovisningar

 • arsredovisning 2019
 • arsredovisning 2019 arbetsdokument_2020-02-21 webb.pdf
 • Årsredovisning 2001
 • Årsredovisning 2002
 • Årsredovisning 2003
 • Årsredovisning 2004
 • Årsredovisning 2005
 • Årsredovisning 2006
 • Årsredovisning 2007
 • Årsredovisning 2008
 • Årsredovisning 2009
 • Årsredovisning 2010
 • Årsredovisning 2011
 • Årsredovisning 2012
 • Årsredovisning 2013
 • Årsredovisning 2014
 • Årsredovisning 2015
 • Årsredovisning 2016
 • Årsredovisning 2017
 • Årsredovisning 2018.pdf
Dela denna sida: Twitter Facebook E-post

Källtext