Ekologisk hållbarhet

Vårt mål är att utveckla boende och bedriva en verksamhet som är resurssnål, klimatsmart och hållbar. Vi ska stå för en miljömässigt hållbar tillväxt och ska vara föregångare och innovativa i vårt arbete mot en hållbar utveckling. Men hur gör vi det?

Vi minskar energianvändningen

Vi eftersträvar att ha så låg energiförbrukning i våra fastigheter som möjligt. Detta gör vi främst via investerings- och underhållsprojekt och ROT-projekt med åtgärder som förbättrar ventilationssystemen, värmesystemen och
med förbättrad styr och övervakning. Med bra isolering och fönster, balanserad ventilering och återvinning av värme i ventilationssystemet förbättrar vi över hela beståndet varje år.

Gemensamt ansvar

Vi låter våra hyresgäster ta initiativ och ansvar för deras egen el- och vattenförbrukning via individuell mätning (IMD) där el och vatten mäts i varje lägenhet. Antal lägenheter med IMD ökas också varje år.

Spara på egna resurser

Våra fastigheter och miljöer ska leva länge och ska vara hållbara för alla som vistas i dem. Bygg- och fastighetssektorn är en stor energianvändare och därmed även en stor klimatpåverkare. KBAB använder databasen Byggvarubedömnningen som ett verktyg för att välja miljövänliga bygg- och anläggningsprodukter.

Bin och deras viktiga arbete

Gifter, matbrist, ett förändrat landskap och klimatförändringar hotar våra bin. Eftersom vi är helt beroende av bin och andra insekters livsviktiga arbete har vi valt att sköta utemiljön helt utan kemisk bekämpning och väljer i första hand kombinationer av växter som gynnar bin och humlor.