Årsredovisning 2021

Karlstads Bostads AB har stått starkt i pandemin och vår verksamhet har i stort kunnat genomföras som planerat om än på ett något annorlunda sätt. Vi har fortsatt leverera service av hög kvalitet och Karlstad fortsätter att utvecklas.

Vi satsar för framtiden genom att aktivt delta i stadsutvecklingen genom nyproduktion, satsa på att öka trivsel och trygghet i våra områden genom till exempel aktiviteter för barn, unga och äldre, investera i underhåll och säkerställa en god arbetsmiljö för våra medarbetare. 

Resultatet för 2021 är starkt och att KBAB fortsätter att investera i både nyproduktion och ombyggnation är mycket viktigt.

 

I Årsredovisning 2021 (blädderversion) kan du läsa mer.

Årsredovisning 2021 (lågupplöst PDF för nedladdning)
Lågupplöst PDF innebär att bilderna i PDF:en är i låg kvalité. 


Vill du beställa den i pappersform, eller vill du få tag i tidigare årsredovisningar? Hör av dig till oss.

Källtext