Årsredovisning 2020

Ett minst sagt utmanande och annorlunda år. Coronapandemin har påverkat oss alla på olika sätt, både på jobbet och privat. Vi har ställt om och gjort anpassningar, helt plötsligt blev digitala möten vardag, vår vokabulär breddades med ord som smittspridning, teamsfika och social distansiering.

Vi har lärt oss mycket, tvingats att vara flexibla, tänka nytt och våga prova det okända. Detta är erfarenheter vi skall vara rädda om!
Även om mycket har förändrats, ställts om eller kanske rent av ställts in så är det viktigt att vi fortsätter att utveckla vårt bolag samt Karlstad kommun till en bra plats att leva bo och verka i. Vår vision, ”Att skapa hem med livskvalitet för Karlstadborna”, är viktigare än någonsin, ett hem är en trygghet och i en orolig tid blir ett hem och att trivas där än viktigare.

Här kan du läsa mer om vad som hänt i KBAB under 2020.

Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2020

Vill du få tag i tidigare årsredovisningar, hör av dig till oss.

Källtext