Vad för intyg ska laddas upp?

Intyget ska visa att du har en inkomst som gör att du kan betala din hyra minst sex månader från inflyttningsdatum.

Man ska kunna garantera en nettoinkomst (den summa som är kvar efter att skatten dragits) som är minst hyran + normalbelopp/månad. Med normalbelopp menas det belopp som kronofogden beslutat om att man bör ha kvar efter att hyran är betald.

Vad räknas som inkomst?

Med inkomst menar vi lön i minst sex månader, pension, företagarinkomst, a-kassa, studielån, studiebidrag, försörjningsstöd från kommunen (ska styrkas), bostadsbidrag, underhållsbidrag, etableringsersättning (ska styrkas) och inackorderingstillägg.