Kan jag söka flera lägenheter samtidigt?

Ja, det kan du. Du kan ha max tre pågående intresseanmälningar åt gången.