Varför behöver jag en hemförsäkring?

Om du som hyresgäst inte har en giltig hemförsäkring vid till exempel en brand eller vattenskada, kan du bli betalningsskyldig för att återställa de skador som uppkommit vid olyckan i lägenheten.

Visar det sig dessutom att du varit med och orsakat skadan kan du också bli betalningsskyldig för skadorna som uppstått utanför din lägenhet. Och det kan bli mycket dyrt, inte sällan hundratusentals kronor.