Sök

Vårt kösystem

För att kunna söka lägenhet hos KBAB måste du registrera dig som bostadssökande i vår bostadskö. Det gör du genom att registrera dig som ny kund på Mina sidor. KBAB har två olika bostadsköer; "Bostad" för vanliga lägenheter och "Senior 65+" för seniorbostäder.

KBAB:s bostadsköer:

  • Bostad (vanliga lägenheter)
    Du kan registrera dig från den dag du fyller 16 år och söka bostad när du fyllt 18 år.
  • Senior 65+
    Du kan registrera dig i kön för senior 65 + från den dagen du fyller 63 år och söka bostad när du fyllt 65 år. Några av dessa lägenheter är anpassade för rullstol, har hiss och ligger nära kommunens servicehus. Andra lägenheter som erbjuds i denna kö är inom vårt koncept för trygghetsboende som vänder sig framförallt till hyresgäster över 65 år men också till andra hyresgäster som vill delta i aktiviteter eller tillfälligt behöver hjälp och stöd av olika slag.

Om du är över 63 år kan du registrera dig i båda köerna om du så önskar.

Köpoäng

Du får 1 poäng per dag från den dag du anmäler dig som bostadssökande och det finns inga andra sätt att skaffa sig fler poäng. Poängen är personliga och kan inte överlåtas eller läggas ihop med någon annans poäng för att få ett större saldo. Till exempel kan inte en förälders/vårdnadshavares köpoäng överlåtas till dennes barn.

Det finns två undantag för när köpoäng kan överlåtas:

  • Vid dödsfall kan köpoäng överlåtas till make, maka, registrerad partner eller någon som varit varaktigt sammanboende med den avlidne i minst tre år under äktenskapslika former.
  • Köpoäng kan också överlåtas om make, maka, registrerad partner eller någon du varit varaktigt sammanboende med i minst tre år under äktenskapslika former flyttar till vård- och omsorgsboende.

Kontroll sker i båda fallen mot folkbokföringen och kvarstående part måste ansöka om övertagande av köpoäng inom ett år från dödsfallet/flytt till vård- och omsorgsboende. Intyg lämnas till Bobutiken.

Köpoäng nollställs vid tilldelning av lägenhet

Dina köpoäng nollställs alltid i den bostadskö som du tilldelats lägenhet i. Det gäller även vid lägenhetsbyte (inte vid överlåtelse eftersom du då redan bor i lägenheten). Köpoängen nollställs när vi skriver ut avtalet efter det att du har tackat ja, muntligt eller skriftligt, till ett hyresavtal. För att återigen ställa dig i bostadskön och samla köpoäng måste du återaktivera dig i kön på Mina sidor. Under sex månader efter tilldelning är det inte möjligt för dig att söka en ny lägenhet hos KBAB.

Logga in minst en gång per år

Du måste logga in på Mina sidor minst en gång per år, annars försvinner dina poäng. Du får ett mejl som varnar innan detta är på väg att hända.

Dela denna sida: Twitter Facebook E-post

Källtext