Sök

Uthyrningsförfarandet

Alla KBAB:s tillgängliga lägenheter läggs ut här på vår hemsida. Undantag gäller för nyproducerade lägenheter som kan marknadsföras och hyras ut på annat sätt.

KBAB erbjuder två bostadsköer: "Bostad" för vanliga lägenheter och "Senior 65+" för seniorboende. Dessa lägenheter kan antingen läggas ut på Marknadsplats torget eller Marknadsplats torget direkt.

Marknadsplats torget

De allra flesta lediga lägenheter publiceras på Marknadsplats torget i 7 dagar här på vår hemsida. När anmälningstiden är slut erbjuds visning till de fem med flest köpäng av de som gjort intresseanmälan. På ”sök ledigt” redovisas, i realtid, hur många som har sökt de olika lägenheterna samt hur många köpoäng den person har som är på plats fem, så att du som sökande ska få en uppfattning om din möjlighet att hyra den aktuella lägenheten.

Du kan som sökande ha max 3 pågående intresseanmälningar. Om du får visningserbjudande måste du innan svarstiden gått ut, svara JA eller NEJ på Mina sidor eller via telefon.

Marknadsplats torget direkt

Lägenheter med kort tid till inflyttning erbjuds på torget direkt. Här gäller först till kvarn utan att någon hänsyn tas till köpoäng. Observera att visningstiden för lägenheterna här kan handla om väldigt kort tid. Ibland från en dag till en annan. Det är viktigt att du redan när du anmäler dig till dessa lägenheter har tagit ställning till om du klarar av eventuellt dubbla hyror som den snabba inflyttningen kan innebära.

Visningserbjudande

Av de som gjort intresseanmälan på en lägenhet får de fem sökande med högst poäng erbjudande om visning. Vanligen visas lägenheten av nuvarande hyresgäst men det kan även vara KBAB som visar lägenheten. Information om detta hittar du i det visningserbjudande som du fått via e-post eller brev beroende på vilka inställningar du valt för kontaktsätt på Mina sidor. Det är ditt ansvar att kontakta angiven kontaktperson och boka tid för visning. Hyresgästen ska vara behjälplig att visa lägenheten.

Du måste tacka JA eller NEJ på visningserbjudandet innan sista svarsdagen som anges, vilket normalt är sju dagar efter det att erbjudandet skickats ut. Att tacka ja på visningserbjudandet innebär att du anger att du fortfarande är intresserad av lägenheten. Du kan alltså tacka ja till visningserbjudandet men sedan välja att inte boka en visning. Om du tackar nej innebär det att du inte längre är intresserad av lägenheten. 

Om du tackar nej, nekas eller lämnar ”ej svar” till ett visningserbjudande tre gånger inom en 30-dagars period, spärras du från att söka ny lägenhet i 30 dagar från sista erbjudandet.

Tilldelning

Den person med flest köpoäng och som uppfyller KBAB:s grundkrav erbjuds lägenheten. Har du blivit erbjuden lägenheten måste du inom två arbetsdagar kunna styrka att du har en inkomst som uppfyller KBAB:s inkomstkrav. Kan du inte styrka detta vid överenskommen tid erbjuds lägenheten till nästa person i turordningen.

Kontraktskrivning

Från det att KBAB har kontaktat dig via telefon eller mejl gällande att du erbjuds lägenheten, har du fem arbetsdagar på dig att skriva under hyresavtalet. Det är ditt ansvar att vara tillgänglig när du tackat ja till en lägenhet. KBAB har rätt att annullera avtalet och erbjuda lägenheten till nästa i kön om du inte skrivit under hyresavtalet inom överenskommen tid.

Skulle du som tackat ja ångra dig och du inte har undertecknat avtalet annulleras det. Har vi skrivit ut avtalet har dina köpoäng nollställts och du har inte möjlighet att få tillbaka poängen. Du måste åter aktivera dig i bostadskön på Mina sidor och börja samla poäng igen. Har du skrivit på avtalet och ångrar dig gäller ordinarie uppsägningsregler. I samband med undertecknande av avtal och utlämnande av nycklar krävs legitimation.

Två på hyresavtalet - medsökande

Om både du och din partner vill stå på avtalet måste du registrera din partner som medsökande innan intresseanmälan. Detta är speciellt viktigt i de fall då er sammanräknande inkomst krävs för att få ett hyresavtal. Din partner måste då först registrera sig som ny kund, om han eller hon inte gjort det sedan tidigare, det vill säga göra en kundanmälan under Mina sidor. Därefter kan både du och din partner koppla ihop er som medsökande i systemet. För att kunna stå som medsökande måste ni vara make/maka/registrerad partner eller leva sammanboende under äktenskapslika former.

Dela denna sida: Twitter Facebook E-post

Källtext