Sök

Trygghetsboende

Damer spelar bingo

I våra tre bostadsområden Viken, Sixbacken och Hagaborg erbjuder vi trygghetsboenden i totalt 1066 lägenheter. Där har vi utökat våra bovärdsteam för att tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningen kunna ge extra omsorg till alla som bor i området.

Konceptet vänder sig framförallt till hyresgäster över 65 år, men också till andra hyresgäster som vill delta i aktiviteter eller tillfälligt behöver hjälp och stöd av olika slag.

Hjälp och stöd

Inom trygghetsboendet arbetar, utöver ordinarie bovärdar, två eller tre trygghetsbovärdar som erbjuder hjälp och stöd till dig som tillfälligt behöver det. Det kan vara att handla, byta en glödlampa, hänga upp gardiner, följa med till läkare, skriva ett brev till en myndighet med mera. Värdarna kan också hjälpa till med att förmedla kontakter av olika slag och tar sig tid för en pratstund om du skulle behöva det. Allt för att ge dig möjlighet att bo kvar i din lägenhet så länge du önskar.

Aktiviteter och gemenskap

Vår önskan med trygghetsboende är också att bryta ensamheten och skapa en större gemenskap i bostadsområdet. Detta försöker vi åstadkomma genom att anordna aktiviteter och naturliga mötesplatser i området, exempelvis en fikastund i vårt café, stavgångspromenader, boulespel i parken, squaredans, olika utflyktsturer med mera.

Samarbete med vård- och omsorgsförvaltningen

Trygghetsboendena i Viken, Sixbacken och Hagaborg är ett samarbete med vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun. En av trygghetsbovärdarna är anställd av kommunen medan övriga är anställda av KBAB. För att finansiera konceptet tar vi ut en liten extra avgift på hyran varje månad för alla som bor i respektive område.

Kvällshjälpen

Kvällshjälpen är en extra trygghetsförsäkring under kvällar och helger för dig som bor i KBAB:s trygghetsboende. Dit kan du ringa om något händer när vår personal inte är i tjänst.

Läs mer om kvällshjälpen

Hur söker jag?

Lägenheterna fördelas mellan två bostadsköer, den för våra vanliga lägenheter och den för senior 65+. Trygghetsboende kan därmed sökas via båda dessa köer. Registrera dig på Mina sidor och gör en intresseanmälan på lediga lägenheter i trygghetsboenden när de läggs ut på hemsidan. Kontakta gärna Bobutiken om du har frågor eller vill ha hjälp.

Läs mer i våra verksamhetsberättelser

Varje trygghetsboende skriver en verksamhetsberättelse, där vi sammanfattar verksamheten under det senaste året. Du hittar verksamhetsberättelserna här.

Dela denna sida: Twitter Facebook E-post

Källtext