Sök

Uppsägning

Här hittar du information om vad som gäller när du vill säga upp din lägenhet hos KBAB.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden är i normalfallet tre månader, räknat från nästkommande månadsskifte.

Exempel: Du vill lämna din lägenhet den sista juni. Du måste då säga upp lägenheten senast den 31 mars för att få april, maj och juni som uppsägningsmånader. Om uppsägningen inte når oss förrän i början av april så blir dina uppsägningsmånader istället maj, juni och juli, vilket alltså innebär att du kan lämna din lägenhet först den 31 juli.

Uppsägningen ska du göra skriftligt genom att skriva ut blanketten som finns på denna sida, fylla i den och lämna in till Bobutiken. Du kan också scanna in blanketten och mejla den till KBAB.Bobutiken@karlstad.se

Kortare uppsägningstid

De fall där huvudprincipen om tre månaders uppsägning frångås är:

  • Vid dödsfall, då en månads uppsägningstid gäller. Vid dödsfall har sammanboende möjlighet att bo kvar. Läs mer om vad som gäller på denna sida.
  • Vid uppsägning för flytt till äldreboende, då en månad gäller.
  • Vid korttidskontrakt.

Visningsplikt

När du har sagt upp din lägenhet är du enligt lag skyldig att visa den för intresserade, nya sökande.

Om du reser bort eller av annan anledning inte kan närvara under uppsägningstiden måste någon annan visa lägenheten. Du kan ta hjälp av en nära anhörig eller en bekant som du har förtroende för. Du kan i vissa fall även få hjälp av din bovärd. I de flesta fall sker visningen inom två veckor efter uppsägningen.

KBAB har rätt att kräva skadestånd om möjligheten att visa lägenheten fördröjs och extra kostnader därigenom uppstår.

Dela denna sida: Twitter Facebook E-post

Källtext