Sök

Tvättstugor på Herrhagen

Filaregatan 2 A, B, C

Tvättstuga finns i varje hus med tvättider alla dagar 06.00-22.00. När tvättiden bryts kommer strömmen att stängas av, då går det inte att öppna några maskiner.

Geiersgatan 16–20

Tvättstuga finns på Geijersgatan 18 D. Tvättiderna är 06.00-22.00 alla dagar. När tvättiden bryts kommer strömmen att stängas av, då går det inte att öppna några maskiner.

Herrhagsgatan 60

Tvättstugafinns i källaren och är öppen alla dagar mellan 06.00-22.00.

Karlagatan 18–20

Det finns två stycken tvättstugor på Klaragatan 20. Tvättiderna är satta mellan 06.00-22.00 under alla dagar.

Strandvägen 26–28, Stagnellsgatan 13–15

Tvättstuga finns i fastigheten. Tvättiderna är 06.00-22.00 alla dagar. När tvättiden bryts stängs strömmen av. Då går det inte att öppna några maskiner.

Grovtvätt

Grovtvätt finns på Babordsgatan 3 på Orrholmen och bokas via bovärdarna.

Dela denna sida: Twitter Facebook E-post

Källtext