Sök

Kvarnberget

Ölmegatan 7B, Älvdalsgatan 6 och Gelinsgatan 1
Återvinningssortering och sophanteringfinns på gården. Där kan du sortera hushållssopor, papper, metall, glas, plast och batterier.

Ölmegatan 2, 4, 5A, 5B, 7A och Älvdalsgatan 2-4
Återvinningssortering och sophanteringfinns på gården. Där kan du sortera hushållssopor, papper, metall, glas, plast och batterier.

Ölmegatan 13-19
Det finns återvinnings- och sophanteringsstationer på Ölmegatan 13-15. Där kan du sortera hushållssopor, papper, metall, glas, plast och batterier. För allas trevnad, ställ inte sopor bredvid containern!

Ölmegatan 11 och Rosenborgsgatan 12-14
Det finns återvinnings- och sophanteringsstationer på Rosenborgsgatan 12-14. Där kan du sortera hushållssopor, papper, metall, glas, plast och batterier.

Snäppan
Sophanteringfinns på gaveln av huset. Här kan du sortera hushållssopor. Återvinningssortering finns tvärs över gatan vid Vikengatan 17. Här kan du sortera hushållssopor, papper, metall, glas, plast och batterier.

Muraregatan 1A, Älvdalsgatan 5-7 och Jössegatan 4
Återvinningssortering och sophanteringfinns på Muraregatan 1A. Där kan du sortera hushållssopor, papper, metall, glas, plast och batterier.

Muraregatan 3
Återvinningssortering och sophanteringfinns på Muraregatan 3. Där kan du sortera hushållssopor, papper, metall, glas, plast och batterier.

Muraregatan 18
Återvinningssortering och sophanteringfinns på Muraregatan 18. Där kan du sortera hushållssopor, papper, metall, glas, plast och batterier.

Gillbergsgatan 6 och Vinkelgatan 4
Återvinningssortering och sophanteringfinns på Vinkelgatan 4. Där kan du sortera hushållssopor, papper, metall, glas, plast och batterier.

Dela denna sida: Twitter Facebook E-post

Källtext