Sök

Sopsortering – miljöstationer

Miljöstation i Karlstad

På KBAB:s miljöstationer kan du sortera allt från pappersförpackningar till matavfall. Tänk på att platta till alla förpackningar och att inte överfylla kärlen.

Använd länkarna för att se var miljöstationerna finns på ditt område:

Centrum

Bellevue

Frödingshöjd

Gruvlyckan

Hagaborg

Hemvägen/Plintgatan

Herrhagen

Kronoparken

Kvarnberget

Långtäppan

Norrstrand

Orrholmen

Rud

Sixbacken

Sundsta

Ventilgatan

Viken trygghetsboende

Viken väster

Om du har synpunkter på sopsorteringen får du gärna ta kontakt med ditt bovärdsteam.

Så här sorterar du

returpapper.jpg

Tidningar, kataloger, broschyrer och övrigt papper. Böcker med hårda pärmar slänger du i kärlet för brännbart.

pappersf.jpg

Förpackningar av papper eller kartong, till exempel mjölk-, ägg och juiceförpackningar. Det räcker om pappinnehållet är hälften eller mer. Förpackningar som inte är rena lägger du i kärlet för brännbart.

wellpapp.jpg

Vissa av våra fastigheter har insamling av wellpapp – en kartongtyp som du känner igen på det vågiga mellanskiktet. Du lämnar det i särskilda metallskrindor. Kartonger med vaxad eller plastbelagd yta lägger du däremot i kärlet för pappersförpackningar. Frigolit lämnar du i kärlet för brännbart.

fargadeglasf.jpg ofargadeglasf.jpg

Glasburkar och glasflaskor delar du upp i ofärgat och färgat glas. Slå inte sönder flaskorna utan lägg dem försiktigt ner i kärlet. Metallock tar du av och lägger i kärlet för metallförpackningar. Tänk på att inte slänga föremål av porslin eller keramik i glaskärlen.

metallf.jpg

Konservburkar och aluminiumfolie är exempel på förpackningar av metall. Skölj ur dem och platta till då det annars blir mycket luft. Metallskrot som grytor och gardinstänger är inte förpackningar ska tas till en återvinningscentral.

plastf.jpg

Schampoflaskor, saftflaskor, plastpåsar, chipspåsar osv. Plastföremål som inte är förpackningar ska du däremot lägga i behållaren för brännbart. Det kan till exempel vara plastleksaker, tandborstar, blomkrukor och diskborstar.

matavfall.jpg

I stort sett samtliga fastigheter erbjuder möjlighet till sortering av matavfall. Det är viktigt att du använder de bruna papperspåsar som är speciellt avsedda för matavfall. Om du slänger plast i kärlen för matavfall kan inte matavfallet användas i anläggningen som gör gas av matavfallet. I fastigheter utan kärl för matavfall placeras matavfallet i kärlet för hushållssopor.

hushallssopor.jpg

"Vanliga" hushållssopor som inte ska återvinnas hämtas av Karlstads Energi och körs till energiverket på Heden för att brännas.

Skadligt

Avfall som inte bör brännas, exempelvis glödlampor, batterier och elektronik, kallar vi skadligt. På en del av våra områden finns speciella problemavfallsrum där skadligt avfall sorteras i speciella kärl. Om sådant utrymme saknas måste du själv ta det skadliga avfallet till någon av kommunens återvinningscentraler.

Miljöfarligt

Miljöfarliga ämnen som kemikalier, färger och kvicksilverlysrör kan läggas i våra problemavfallsrum om sådant finns. Saknas sådant utrymme måste du själv ta det skadliga avfallet till någon av kommunens återvinningscentraler.

Mediciner

Gammal eller överbliven medicin kan du lämna till närmaste apotek.

Grovsopor

Det finns inga utrymmen eller containrar för grovsopor hos KBAB! Det är därför förbjudet att ställa överblivna saker som exempelvis möbler, madrasser och elektronik i källare eller på sopgårdar. Ta istället kontakt med insamlingsföretag som kan hämta funktionsdugliga saker hemma hos dig eller kör själv bort föremålen till någon av kommunens återvinningscentraler.

Återvinningscentraler

Centraler och öppettider på Karlstads Energis hemsida

Kasta rätt

Det är inte alltid lätt att veta vad som ska slängas vart. För att underlätta och förbättra källsorteringen har Karlstad Energi tagit fram en app som heter "Kasta rätt". Genom att använda appens sökfunktion får du snabbt svar på hur ditt skräp ska källsorteras. Mer information hittar du här.

 

 

Dela denna sida: Twitter Facebook E-post

Källtext