Sök

Snöröjning och sandning

Vid snöfall 

I regel påbörjar vi snöröjningen först när snöfallet upphört eller när snödjupet är mer än ca 4 cm. I första hand plogar vi upp ”gångvägar” för att göra det framkomligt för gång- och cykeltrafik. Därefter färdigställer vi resterande ytor. Vissa ytor sköts också av entreprenör.
 
OBS! Tänk på att din egen hyrda p-plats är ditt eget ansvar att skotta.

Sandning 

Vi försöker sanda så snart som möjligt efter att snöfallet slutat och efter att vi är helt klara med snöröjningen. Innan vi hunnit bekämpa halkan ber vi dig att vara lite extra försiktig när du går ut om du misstänker att det kan vara lite halkigt på området. 
 
Har du frågor om vårt arbetssätt? Eller har vi råkat missa en hal fläck? Tveka inte att höra av dig till oss! Du hittar våra kontaktuppgifter här

 

Dela denna sida: Twitter Facebook E-post

Källtext