Sök

Skadedjur

Om du upptäcker skadedjur eller ohyra i din lägenhet ska du genast ta kontakt med ditt bovärdsteam. Det kan till exempel handla om kackerlackor, möss, mjölbaggar eller myror.

Snabb spridning

Som hyresgäst är du enligt hyreslagen skyldig att anmäla skadedjur och ohyra. Om det behövs en sanering kan vi hjälpa dig med det kostnadsfritt.

Om problemet däremot inte rapporteras till oss i tid är det risk att det sprider sig i huset och det kan då bli kostsamt för dig.

Mer information

Nomor AB:s webbplats kan du läsa mer om skadedjur, få hjälp att identifiera vilken typ av skadedjur du råkat ut för och få tips och råd. Bovärdsteamet kan tillkalla Nomor AB vid behov.

Dela denna sida: Twitter Facebook E-post

Källtext