Sök

Serviceanmälan

Om något behöver åtgärdas i din lägenhet tar du kontakt med ditt bovärdsteam. Om ärendet inte är brådskande kan du göra en serviceanmälan via webben. Då går ett meddelande till bovärdsteamet i ditt område och din bovärd kontaktar dig så snart hon eller han har möjlighet.

Innan du gör en serviceanmälan

Det kan vara bra att veta att det är du själv som ansvarar för att åtgärda enklare saker i din lägenhet. Om du eller en närstående ändå beställer någon av dessa tjänster så kommer vi att debitera kostnaden, om det inte finns särskilda skäl.

  • Rengöring av vattenlås och golvbrunnar.
  • Rengöring av filter i spisfläkt, vädringsfönster och ventildon.
  • Smörjning av gångjärn.
  • Byte av säkringar, glödlampor, lysrör och glimtändare i lägenheten.
  • Andra enklare åtgärder. Fråga din bovärd om du är osäker på vad du ska fixa på egen hand.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter hittar du under respektive bovärdsteam på sidan kontakta oss. Under varje bovärdsteam finns det också en länk till formuläret för serviceanmälan via webben.

Felanmälan under Corona 

Med anledning av Coronaviruset/Covid-19 har vi behövt ändra våra rutiner för hur vi hanterar felanmälan och hemesök. Du kan läsa mer om detta på den här sidan. 

Jour

Vid akuta fel kväller och helger ska du kontakta jouren.

Student?

Om du är student och vill göra en serviceanmälan hittar du kontaktuppgifter här.

Dela denna sida: Twitter Facebook E-post

Källtext