Sök

Separation

Om någon av parterna säger upp sin del av hyresavtalet vid en separation så förfaller hela avtalet. Den andre kan då ha rätt att överta avtalet och få det förlängt för egen del.

För att du ska kunna överta ett avtal i detta fall förutsätter det att du skäligen kan godtas som ensam hyresgäst. Till exempel ska du klara att ensam betala hyran och styrka med personbevis att du har varit folkbokförd på adressen i minst två år.

Vem får lägenheten?

Parter som är oense om vem som ska få bo kvar i lägenheten löser sin tvist genom att båda eller endera parten vänder sig till en bodelningsförrättare vid tingsrätten. De bestämmelser som gäller mellan sambor eller makar vid separation finns reglerat i lagen. Det är alltså inte KBAB som hyresvärd som avgör tvisten. Som huvudregel gäller att den sambo eller make som har bäst behov av lägenheten ska tilldelas den.

Dela denna sida: Twitter Facebook E-post

Källtext