Sök

Viktigt om ventilation

För att du ska få ett behagligt inomhusklimat är det viktigt att ventilationen i din lägenhet fungerar som den ska. Om luften står stilla finns risk för avvikande temperaturer och förhöjda värden av skadliga ämnen, som exempelvis radon.

Med en fungerande ventilation sänks halten av dessa ämnen markant. Tänk därför på detta:

Ha inte fönstren öppna för länge

När du har fönster öppna så fungerar inte ventilationen som den ska. Om du ska vädra: gör det under en kort period (cirka 5 minuter) och gärna med tvärdrag genom lägenheten. Låt aldrig fönster stå öppna dygnet runt!

Rör inte ventilerna

För att ventilationen i lägenheten ska fungera är det viktigt att du inte skruvar på, eller täpper igen, de ventiler där luften flödar in och ut ur lägenheten. Lämna dem så som teknikerna ställt in dem. Om du ändrar på luftflödet i din lägenhet påverkas i vissa fall ventilationen i hela huset.

Dela denna sida: Twitter Facebook E-post

Källtext