Jour kvällar och helger

Till KBAB:s journummer kan du ringa om ett större fel inträffar i din lägenhet eller i fastigheten efter bovärdarnas arbetstid. Du kan också ringa jouren om du drabbas av allvarliga grannstörningar under kvällar eller helger.

Telefonnumret till jouren är 054-540 75 75.

När du ringer journumret får du ange om ditt ärende gäller fel i fastigheten, grannstörningar, låsöppning eller hissproblem för att bli kopplad till rätt jourenhet. Jouren gör sedan en bedömning om felet är akut eller om det kan vänta tills din bovärd är åter i tjänst.

Upplever du grannstörningar? Läs mer om grannstörningar här innan du ringer jouren. 

Det här kan du göra själv 

Om det är något som är fel i din lägenhet kan det vara så att du kan ordna det själv utan att behöva ringa jouren. Via länkarna nedan finns information om vad du kan fixa själv och hur du gör det. 

På den här sidan finns enkla filmer som visar hur du sköter och åtgärdar vissa saker i lägenheten. 

Här kan du läsa om avlopp. 

Här hittar du information om jordfelsbrytare. 

Hissjour

Vid fel på hissen kan du ringa KBAB:s hissjour på telefonnummer 054-150 250.

Tv, bredband och telefoni

Anmäl felet direkt till den leverantör du har avtal med. Läs mer på kbab.se/tv och kbab.se/bredband

Är du student?

Du som är student och bor hos KBAB hittar information på sidan Felanmälan och jour för studenter.

Dela denna sida: Twitter Facebook E-post