Jordfelsbrytare

Om din lägenhet är utrustad med en jordfelsbrytare sitter denna i elskåpet. Jordfelsbrytaren är ett kompletterande skydd mot personskador och bränder orsakade av elektricitet. Strömmen bryts om det uppstår ett tillfälligt eller varaktigt elektriskt fel i lägenheten.

Vad gör jag om hela lägenheten blir mörk och strömlös?

Återställ jordfelsbrytaren genom att trycka ner knappen till utgångsläget.

Om den löser ut igen?

Om lägenheten fortfarande är mörk och strömlös?

Då är ett större elektriskt fel i fastighetern. Kontakta din bovärd om felet inträffar under dagtid. Inträffar felet under en kväll eller helg, kontakta KBAB:s fastighetsjour.

Dela denna sida: Twitter Facebook E-post