Sök

Huskurage

För många barn och vuxna är våld tyvärr en del av vardagen. Därför är det viktigt att du finns där för dina grannar och visar vaksamhet.

KBAB har, liksom många andra bostadsbolag i landet, antagit konceptet Hus­kurage och därmed tagit ställning mot våld i hemmet.

Huskurage tydliggör hur du som boende kan agera. Det handlar om enkla åtgärder som hjälper till att förebygga och stoppa våldet, inte om att gå in i fysiskt handgemäng.

huskurage.PNG

Om du har frågor eller är orolig för dina grannar är du välkommen att kontakta ditt bovärdsteam. Ring alltid polisen på 112 vid pågående våld!

samarbetspartners.png

Dela denna sida: Twitter Facebook E-post

Källtext