Sök

Förtur

Om du är en befintlig KBAB-hyresgäst kan du i vissa fall få förtur till en ny lägenhet. Det handlar antingen om att det uppstått ett medicinskt behov eller att den du bor tillsammans med har avlidit och du därför behöver en mindre lägenhet.

Medicinsk förtur

Medicinsk förtur kan du söka om du har fått medicinska problem som gör att du har svårt att bo kvar i din nuvarande KBAB-lägenhet.

Du bifogar ett läkarintyg som styrker ditt medicinska tillstånd med din ansökan. Om ansökan beviljas så kommer vi att erbjuda dig lämpligt boende. Det kan till exempel handla om att lägenheten behöver vara belägen i ett hus med hiss, eller på bottenvåningen.

Förtur när sammanboende avlider

Du kan också få förtur om din sammanboende kontraktsinnehavare avlidit. Om din KBAB-lägenhet är för stor, så att du inte kan bo kvar som ensamstående, kan vi erbjuda dig en mindre lägenhet. 

Ansökan

Använd blanketten på denna sida för att ansöka om förtur. Skicka in den tillsammans med eventuellt intyg till:

Karlstads Bostads AB
Bobutiken
Box 1505
651 21 Karlstad

När du blivit beviljad förtur

Blir din förtur beviljad så bevakar vi passade lägenheter och ger dig upp till två erbjudanden. Förturen gäller inte till särskilda bostadsområden.

Om du inte svarar på erbjudandet eller om du fått annat boende i Karlstads kommun kommer din ansökan att makuleras.

Borttagna förturer

KBAB har tidigare gett förtur till personer som separerat eller som fått anställning i Karlstad och har lång resväg. Dessa förturer kallades separationsförtur och arbetsmarknadsförtur.

Antalet förtursansökningar har ökat stadigt, samtidigt som tillgången på lediga bostäder minskat. Därför kan vi från och med 1 december 2016 tyvärr inte längre erbjuda dessa förturer.

Dela denna sida: Twitter Facebook E-post

Källtext