Sök

Energideklaration

Energideklarationen är ett bra verktyg för att se hur vi som fastighetsägare kan minska energiåtgången i våra byggnader. Den ger oss möjlighet att se förbättringsområden som vi kanske annars inte uppmärksammat och på det viset sparar vi på våra resurser samtidigt som vi kan minska våra utsläpp.

En energideklaration ger en helhetsbild över energianvändningen i huset där du bor. Deklarationen ger dig dessutom möjlighet att jämföra ditt hus med andra.

Rapporten innehåller, förutom resultaten, förslag till förbättringar i huset när det gäller energianvändningen. Rapporten redovisar även om radonmätning utförts samt om en funktionskontroll av ventilationer har gjorts.

Energideklareringen för ditt hus hittar du vid huvudingången. Vill du ta del av hela rapporten från just ditt hus kan du ta kontakt med din bovärd.

Du hittar mer information om energideklarering på Boverkets webbplats.

Dela denna sida: Twitter Facebook E-post

Källtext