Sök

El

Abonnemang

Om du inte har individuell mätning måste du teckna eget elabonnemang med valfri leverantör.

Fel på elen?

Om strömmen försvinner i din lägenhet ska du stänga av den elektriska apparat som du senast satte på.

Kontrollera säkringarna i lägenehtens säkringsskåp. Om du har den nyare varianten av skåp med vippknappar ska de stå i uppfällt läge. I äldre skåp kan du se att en säkring är trasig genom att den lilla färgade plattan i mitten har lossnat. Byt då ut säkringen mot en med samma styrka, det vill säga samma färg på plattan.

Om strömmen försvinner igen efter säkringsbytet ska du göra en serviceamälan.

En strömlös lägenhet kan också bero på att jordfelsbrytaren har löst ut.

Dela denna sida: Twitter Facebook E-post

Källtext