Sök

Sixbacken

Sydvärnsgatan 4–6 och Stenhagsgatan 7

Cykelrum finns i varje hus.

Nordvärnsgatan 1–3

Cykelrum finns två stycken i huset.

Nordvärnsgatan 2–4 & Stenhagsgatan 11

Cykelrum finns i varje hus.

Petersbergsgatan 30–32

Cykelrum finns i varje hus.

Mopedrum på Sixbacken

Mopedrum finns på Nordvärnsgatan 2 C. För tillgång till detta kontakta din bovärd.

Dela denna sida: Twitter Facebook E-post

Källtext