Hyresgästaktiviteter

För att skapa trygga och trivsamma bostadsområden och motverka ensamhet och utanförskap behöver vi känna att vi är en del av ett sammanhang. Ett sätt är att delta i våra aktiviteter som vi ordnar runt om i våra områden. Det är aktiviteter för alla åldrar i egen regi och i samarbete med hyresgäster och föreningar. Varmt välkommen att vara med!

Källtext