Kvarnberget/Viken

Till KBAB:s bovärdsteam vänder du dig med alla frågor som rör ditt boende. Behöver något lagas? Vill du beställa plusval? Har du frågor inför flytten? Stör grannen? Ta kontakt med oss så hjälper vi dig!

Bovärdskontoret ligger på Älvdalsgatan 6 A. Vi tar emot bokade besök. 

Vill du göra en felanmälan? Läs mer här.

Vikengatan 7-13, 17, 20, 22, Älvdalsgatan 2, 4, 5, 6, 7, Jössegatan 4, Muraregatan 1A, 3, 18, Konduktörsgatan 1-23, Rosenbad, Ölmegatan 2, 4, 5, 7, 11, 13, 15, 19, Gillbergsgatan 6, Vinkelgatan 4, Rosenborgsgatan, Gelinsgatan 1, Jungmansgatan 7, 8, Styrmansgatan 8

Ditt bovärdsteam

Sofia, Bovärd
Telefon 054-540 74 96

Jan, Bovärd
Telefon 054-540 75 23
Ansvarig Plusval, Besiktning

Patric, Bovärd
Telefon 054-540 75 25

Kent, Bovärd
Telefon 054-540 76 14

Jan, Bovärd
Telefon 054-540 74 72

Mats, Bovärd
Telefon 054-540 75 24

Maria, Trygghetsvärd
Telefon 054-540 75 29

Mattias, Trygghetsvärd från vård- och omsorgsförvaltningen
Telefon 054-540 59 20