Kronoparken

Till KBAB:s bovärdsteam vänder du dig med alla frågor som rör ditt boende. Behöver något lagas? Vill du beställa plusval? Har du frågor inför flytten? Stör grannen? Ta kontakt med oss så hjälper vi dig!

Vill du göra en felanmälan? Läs mer här.

Saxofongatan 1-97, Valthornsgatan 12-122, Kornettgatan 109-197, Signalhornsgatan 66-152, Parkbadet Kronan, Fagottgatan 70, Fagottgatan 2. 

Områdeskontoret ligger på Signalhornsgatan 58. Vi tar emot bokade besök samt att vi har öppet för drop-in tisdagar-torsdagar, kl. 8.00-9.00.

Ditt bovärdsteam

Christer, Bovärd
Telefon 054-540 75 16

Olle, Bovärd
Ansvarig Plusval, Besiktning
Telefon 054-540 75 18

Josefine, Bovärd
Telefon 054-540 75 17

Mikael, Bovärd
Telefon 054-540 75 19

Bor du på Fagottgatan 2 eller 70?