Kronoparken

Till KBAB:s bovärdsteam vänder du dig med alla frågor som rör ditt boende. Behöver något lagas? Vill du beställa plusval? Har du frågor inför flytten? Stör grannen? Ta kontakt med oss så hjälper vi dig!

Bovärdskontoret ligger på Signalhornsgatan 58. Vi tar emot bokade besök. 

Vill du göra en felanmälan? Läs mer här.

Ditt bovärdsteam

Saxofongatan 1-97, Valthornsgatan 12-122, Kornettgatan 109-197, Signalhornsgatan 66-152, Parkbadet Kronan, Fagottgatan 70, Fagottgatan 2.

Christer, Bovärd
Telefon 054-540 75 16

Olle, Bovärd
Telefon 054-540 75 18

Sten-Olof, Bovärd
Telefon 054-540 75 17

Mikael, Bovärd
Ansvarig Plusval, Besiktning

Telefon 054-540 75 19

Källtext