Frödingshöjd

Till KBAB:s bovärdsteam vänder du dig med alla frågor som rör ditt boende. Behöver något lagas? Vill du beställa plusval? Har du frågor inför flytten? Stör grannen? Ta kontakt med oss så hjälper vi dig!

Bovärdskontoret ligger på Frödingshöjd 1. Vi tar emot bokade besök. 

Vill du göra en felanmälan? Läs mer här.

Ditt bovärdsteam

Tom, Bovärd
Ansvarig Plusval
Telefon 054-540 75 61

Tina, Bovärd
Ansvarig Besiktning
Telefon 054-540 74 94

Mohammad, Bovärd
Telefon 054-540 75 46

 

 

 

Källtext