Campus

Till KBAB:s bovärdsteam vänder du dig med alla frågor som rör ditt boende. Behöver något lagas? Har du frågor inför flytten? Stör grannen? Ta kontakt med oss så hjälper vi dig!

Bovärdskontoret ligger på Duettgatan 6. Vi tar emot bokade besök. 

Vill du göra en felanmälan? Läs mer här.

Frågor om in- och utflyttning?

Vi har ett särskilt telefonnummer för in- och utflyttningsärenden: 054-540 75 42. Dit kan du ringa klockan 08–09 och 13–15.

Ditt bovärdsteam

Du kan alltid mejla till: KBAB.Campus@karlstad.se

Catarina, bovärd
Telefon 054-540 75 91

Jennifer, bovärd
Telefon 054-540 74 97

Markus V, bovärd
Telefon 054-540 85 99

Marcus B, bovärd
Telefon 054-540 74 82

Ida, bovärd
Telefon 054-540 75 21