Tvättstuga

Tvättstugor finns i alla bostadsområden. Se till att alltid lämna utrymmet i gott skick efter dig. I varje tvättstuga finns instruktioner för hur du ska använda maskinerna, hur du städar och hur du gör om du behöver felanmäla trasig utrustning.

Boka digitalt

På många områden kan du boka tvättstugan via webben. Du loggar då in på mina sidor Länk till annan webbplats.. Du kan också boka via en elektronisk bokningstavla som finns i trapphuset eller vid tvättstugan. Där loggar du in genom att hålla din elektroniska nyckelbricka mot bokningstavlans läsare. På några områden bokar du fortfarande genom en klassisk , analog tavla med bokningscylinder och nyckel. 

Tvättdebitering

I de flesta av KBAB:s tvättstugor finns system för debitering. Det innebär att du betalar för varje tvätt. 

Vid införandet av debiteringen sänktes bashyran med mellan 54 och 126 kronor per månad beroende på lägenhetsstorlek. Hyressänkningen förhandlades fram med Hyresgästföreningen.

Vad innebär en ”tvätt”?

En ”tvätt” innebär en startad tvättmaskin. Om du under din bokade tid exempelvis kör fyra tvättmaskiner så har du tvättat fyra tvättar. Torkning i torktumlare eller i torkskåp ingår i priset för dessa tvättar.

Vad kostar det?

Varje tvätt, inklusive torkning, kostar 11 kronor. Kostnaden ska bland annat täcka el och vatten, underhåll och reparationer av maskinerna samt städ- och kringutrustning.

Grovtvättstugan bokar du halvdagar – antingen förmiddag eller eftermiddag. Varje sådant pass kostar 40 kronor. Tänk på att avboka om du inte tänker använda den, annars får du betala kostnaden ändå.

Hur betalar jag?

Kostnaden hamnar på en kommande hyresavi. De tvättar du gör under januari hamnar på avin för mars. Tvättar under februari hamnar på avin för april. Och så vidare.