Huskurage

För många barn och vuxna är våld tyvärr en del av vardagen. Därför är det viktigt att du finns där för dina grannar och visar vaksamhet.

KBAB har, liksom många andra bostadsbolag i landet, antagit konceptet Huskurage och därmed tagit ställning mot våld i hemmet. Huskurage tydliggör hur du som boende kan agera om du misstänker att någon i ditt hus far illa.

Det kan vara livsavgörande att agera direkt när något sker i huset där vi bor eller vistas.

Vad kan jag som granne göra?

Om du är orolig att någon granne far illa:

  • Knacka på och fråga hur det står till.
  • hör av dig till ditt bovärdsteam. 

Vid pågående våld:

  • Ring Polisen via larmnumret 112. 
  • Ring på dörren och fråga hur det står till. Ta hjälp av en granne eller bovärd vid behov.
  • Alternativt: ring på och gå tillbaka till din lägenhet om du inte vill stå kvar. På så sätt har du visat att grannar uppmärksammat situationen och gjort en insats för att stoppa eventuellt våld.
  • Meddela dina bovärdar så snart som möjligt.

Vi på KBAB vill att alla ska känna sig trygga i sitt hem. Genom att hjälpas åt kan vi förebygga, förhindra och stoppa hot och våld. Din insats kan rädda liv.

Tack för ditt engagemang!

Mer information om Huskurage hittar du på huskurage.se Länk till annan webbplats.