Balkong och uteplats

En lägenhet med uteplats innebär många härliga dagar ute i solen och att du har möjlighet att vara din egen trädgårdsmästare. Innan du börjar planera hur din uteplats eller balkong ska se ut finns det några saker som är bra att känna till.

Vad ingår i uteplatsen?

Utseendet på en standarduteplats varierar beroende på var du bor. Vanligast är att uteplatsen består av en plattläggning med samma storlek som balkongplattan ovan.

Ofta har den som bott i lägenheten innan dig genomfört förändringar på uteplatsen. Hen kan till exempel ha anlagt rabatter, planterat växter och häckar, satt upp staket eller lagt golv. Allt detta tar du i så fall över i befintligt skick. Det är också du som står för skötseln och underhållet.

Hur får jag förändra uteplatsen?

Under förutsättning att du får tillstånd av din bovärd är det tillåtet att göra vissa förändringar av din uteplats.

Du får till exempel gärna söka tillstånd för att anlägga en rabatt och plantera perenner eller sommarblommor. Du kan också ansöka om att bygga en altan, lägga nya plattor eller sätta upp ett staket. Alla förändringar som görs ska vara fackmannamässigt utförda.

Men innan du gör något måste du alltså få ett skriftligt godkännande av din bovärd. Ändringsförslaget lämnar du skriftligen tillsammans med en måttsatt skiss på blanketten ”Jag vill förändra min uteplats”. 

Vissa förändringar kan vara bygglovspliktiga. Du ansvarar då själv för att ansöka om bygglov efter att bovärden har godkänt förändringen.

Vad är inte tillåtet?

Det finns några saker som vi inte kan ge tillstånd för. Ibland finns det begränsningar angivna i områdets detaljplan. I andra  fall handlar det om åtgärder som riskerar att skada huset eller marken runtomkring.

Om du planerar att utöka uteplatsen får den till exempel inte sträcka sig över rensbrunnar för dräneringsledningar. Rabatter får du inte anlägga i direkt anslutning till husfasaden, eftersom detta kan påverka dräneringen och ge skador på huset. Du får inte plantera träd, eftersom även rötter på sikt kan skada dräneringen.

På grund av brandrisk och risk för fasadskador är det inte tillåtet att montera tak på uteplatsen. 

Du får inte heller montera staket eller placera ut prydnadsföremål som hindrar KBAB:s personal att underhålla den gemensamma utemiljön.

När du väljer växter är det viktigt att de inte är hälsovådliga eller allergi­framkallande.

Om du är osäker på om en växt är giftig kan du fråga personalen i butiken innan du köper växten.

Hur ska jag sköta uteplatsen?

Framförallt är uteplatsen så klart till för att du ska kunna sitta där och njuta i lugn och ro. Men det finns några saker som du behöver göra för att den ska hålla KBAB:s standard:

  • Rensa planteringsytorna när det behövs.
  • Klipp buskarna när det behövs.
  • Rensa bort ogräs och mossa som växer vid plattorna.
  • Laga och olja eller måla de snickerier som du eller den tidigare hyresgästen monterat, när de börjar bli slitna.

Vad händer om jag inte följer riktlinjerna?

Om du förändrar din uteplats utan att få bovärdens tillstånd kan du bli skyldig att återställa uteplatsen – eller få betala för arbetet med att återställa den till originalskick. Det samma gäller om du inte sköter om de planteringar eller snickerier du har.

Hur får jag förändra balkongen? 

Du får inreda din balkong med möbler och blommor efter eget tycke och smak men tänk på att krukor och blomlådor ska vara på insidan av balkongen och balkongräcket. Innan du gör förändringar på själva balkongen som att skruva i väggar eller liknande är det bra om du kollar vad som är okej och inte med din bovärd.