Kvinna hälsar välkommen

Resultatet av hyresgästundersökningen i ditt område

I höstas genomförde vi en hyresgästundersökning och vi fick väldigt många och utförliga svar från alla våra bostadsområden. Vi har sedan dess gjort en noggrann analys av resultatet och utifrån det tagit fram prioriterade åtgärder.

Än en gång tackar vi för det stora engagemanget och alla svar på enkäten. Ni är många som uttrycker att ni är nöjda med bostaden och trygga i området och det är vi glada för. På vissa frågor har vi dock fått lägre betyg och en mängd synpunkter. Den informationen tar vi på stort allvar. Även om allt som framkommer i enkäten inte är nytt för oss vet vi nu ännu bättre vad ni tycker är allvarligt och extra viktigt att ta tag i.