Orrholmen

Till KBAB:s bovärdsteam vänder du dig med alla frågor som rör ditt boende. Behöver något lagas? Vill du beställa plusval? Har du frågor inför flytten? Stör grannen? Ta kontakt med oss så hjälper vi dig!

Bovärdskontoret ligger på Babordsgatan 3. Vi tar endast emot bokade besök. 

Ditt bovärdsteam

Mats, Bovärd
Telefon 054-540 75 43
Babordsgatan 1, 5-23, Styrbordsgatan 2-20, Östra Raden 1-27, Västra Raden 2-84, Orrholmsgatan 1-13.

Birgitta, Bovärd
Ansvarig Plusval
Telefon 054-540 75 70
Babordsgatan 1, 5-23, Styrbordsgatan 2-20, Östra Raden 1-27, Västra Raden 2-84, Orrholmsgatan 1-13.

Ulla, Bovärd
Ansvarig Besiktning
Telefon 054-540 75 53
Babordsgatan 1, 5-23, Styrbordsgatan 2-20, Östra Raden 1-27, Västra Raden 2-84, Orrholmsgatan 1-13.

Tina, Bovärd
Ansvarig Besiktning
Telefon 054-540 74 94
Babordsgatan 1, 5-23, Styrbordsgatan 2-20, Östra Raden 1-27, Västra Raden 2-84, Orrholmsgatan 1-13.

Göran, Bovärd
Telefon 054-540 75 45
Babordsgatan 1, 5-23, Styrbordsgatan 2-20, Östra Raden 1-27, Västra Raden 2-84, Orrholmsgatan 1-13.