Campus

Till KBAB:s bovärdsteam vänder du dig med alla frågor som rör ditt boende. Behöver något lagas? Har du frågor inför flytten? Stör grannen? Ta kontakt med oss så hjälper vi dig!

Bovärdskontoret ligger på Duettgatan 6. Vi tar emot bokade besök. 

Ditt bovärdsteam

Du kan alltid mejla till: KBAB.Campus@karlstad.se

Catarina, bovärd
Telefon 054-540 75 91

Jennifer, bovärd
Telefon 054-540 74 97

Marcus B, bovärd
Telefon 054-540 74 82