Ytterdörrar

Ytterdörrar i faner

Använd vanligt rengöringsmedel som exempelvis diskmedel för att göra rent. Fukta ytan nedifrån och upp men rengör uppifrån och ned, annars finns risk för att ränder uppstår. Undvik medel och material som till exempel lösningsmedel, skurpulver och stålull då dessa riskerar att repa eller lösa upp ytan på dörren.

Täckmålade ytterdörrar

Använd vanligt rengöringsmedel som exempelvis diskmedel för att göra rent. Fukta ytan nedifrån och upp men rengör uppifrån och ned, annars finns risk för att ränder uppstår. Undvik medel och material som till exempel lösningsmedel, skurpulver och stålull då dessa riskerar att repa eller lösa upp ytan på dörren.

Laserade ytterdörrar

Använd vanligt rengöringsmedel som exempelvis diskmedel för att göra rent. Undvik medel och material som till exempel lösningsmedel, skurpulver och stålull då dessa riskerar att repa eller lösa upp ytan på dörren.