Tilluftsdon

Tilluftsdon är den ventilationsöppning som tillåter luft att flöda till inomhusluften. Ibland kan damm fastna på donen och då behöver de rengöras.

Att det blir ringar runt ventilationen i taket innebär inte automatiskt att filtret är fullt och igensatt utan detta är fullt normalt av denna typ av ventilation. Damm i anslutning till tilluftsdon beror på det ständiga luftflödet vilken genererar elektriska laddningar och som i sin tur gör att dammpartiklar med motsatt elektrisk laddning fastnar, alltså att dammpartiklarna blir statiska och därmed fäster på taket. Rengör genom att torka med torr trasa alternativt dammsug med borstmunstycket. Även dammvippa kan vara effektivt.