Persienner

Vid rengöring av persienner, fäll ner och stäng persiennens lameller och damma försiktigt med en torr eller lätt fuktad trasa. Stryk över lamellerna försiktigt uppifrån och nedåt. Låt alltid persiennen vara nedfälld efter rengöring tills persiennens lameller är riktigt torra. Persiennen får aldrig dras ihop med fuktiga lameller.