Innerdörrar

Täckmålade innerdörrar

Använd vanligt rengöringsmedel som exempelvis diskmedel för att göra rent. Fukta ytan
nedifrån och upp men rengör uppifrån och ned, annars finns risk för att ränder uppstår. Undvik medel och material som till exempel lösningsmedel, skurpulver och stålull då dessa riskerar att repa eller lösa upp ytan på dörren.

Klarlackade innerdörrar i fanér

Använd vanligt rengöringsmedel som exempelvis diskmedel för att göra rent, var sparsam med vatten på dörren. Fukta ytan nedifrån och upp men rengör uppifrån och ned, annars finns risk för att ränder uppstår. Undvik medel och material som till exempel lösningsmedel, skurpulver och stålull då dessa riskerar att repa eller lösa upp ytan på dörren.

Klarlackade innerdörrar i fanér

Använd vanligt rengöringsmedel som exempelvis diskmedel för att göra rent. Fukta ytan nedifrån och upp men rengör uppifrån och ned, annars finns risk för att ränder uppstår. Undvik medel och material som till exempel lösningsmedel, skurpulver och stålull då dessa riskerar att repa eller lösa upp ytan på dörren.