Grängat tak

Grängat tak, alltså tak med en kornig struktur/yta, ska endast rengöras med dammvippa. Vatten, rengöringsmedel, svampar, trasor eller liknande får inte användas på taket.