Fönsterbänkar

Fönsterbänkar finns i olika material och ska därför hanteras på olika sätt. Här följer information om hur du ska hantera de olika materialen.

Rengöring och underhåll

Marmor/Kalksten

Dammtorka med dammduk och torka av med fuktig duk. Använd såpa/tvållösning som ger bra ytskydd.

Granit/Skiffer

Dammtorka med dammduk och torka med fuktig duk, använd diskmedel om det behövs. 

Fläckborttagning

Känsligheten för fläckar varierar och beror på vilken typ av sten det är, exempelvis granit eller marmor. Även stenens täthet, färg, textur, ytbearbetning och allmäntillstånd påverkar. Detta innebär att det inte finns några absoluta regler för hur fläckborttagning ska gå till utan behöver anpassas till varje situation. Men generellt gäller att fläckar ska tas bort snabbt för att hindra dem att sprida sig i stenmaterialet. Tränger fläcken djupt ner kan den vara mycket svår eller omöjlig att få bort. Det gäller också att vara försiktig, för att inte förvärra fläcken eller skada stenen. Du bör alltid välja enkla metoder framför kemikalier. Grundprincipen bygger på att du ska använda dig av ”pastametoden”, som du kan läsa mer om här nedan.

Som första åtgärd, försök suga upp fläcken med hushållspapper eller absorberande medel, bearbeta sedan med fuktig duk och vatten. Använd därefter en lösning av vatten och diskmedel eller liknande medel. Arbeta alltid utifrån och in mot fläckens mitt för att undvika spridning av fläcken. Använder du någon form av lösningsmedel så skölj noga med vatten och diskmedel eller liknande efteråt. Använd aldrig kraftfullare medel än fläckborttagningen kräver.

Pastametoden

Den här metoden innebär att lösningsmedel blandas med ett absorberande pulver, till exempel krita eller potatismjöl, till en pasta. Pastan läggs på fläcken, som eventuellt först fuktas med lösningsmedlet. Pastan får ligga kvar tills den torkat för att sedan borstas bort och ytan tvättas med vatten. Prova dock först på liten yta. Vid behov kan du upprepa behandlingen.

Marmor/Kalksten

Materialet är känsligt för syror och salter därför ska medel som innehåller sådana ämnen inte användas. Dessa stentyper består av relativt mjuka mineraler och påverkas av hårda mekaniska metoder. Efter fläckborttagning får i regel ytan en avvikande färg och lyser mot omgivande sten, vilket beror på att den rengjorda ytan inte har den porfyllnad man får med regelbundet underhåll med såpa/tvål. Den rengjorda ytan behöver då mättas med såpa/tvållösning för att få samma lyster som den omgivande ytan. Vissa rengöringsmetoder kan leda till att stenens textur avviker mot den omgivande stenytan. Området kan då, med stor försiktighet, slipas med fint vattenslippapper, stålull eller nylonduk beroende på den omgivande stenens textur. Prova på liten yta först. Därefter mättas den rengjorda ytan med såpa/tvållösning. En polerad yta är mycket svår att återställa med denna metod.

Granit och Kvartsitskiffer

Denna stentyper är tåliga både vad gäller kemisk och mekanisk påverkan, vilket innebär att ett flertal medel kan användas.

Lerskiffer

Lerskiffer är mjuk och bleks lätt av mekanisk och kemisk påverkan.