Bänkskivor i laminat

Vid daglig rengöring ska du använda ljummet vatten med lite tillsatt rengöringsmedel. Fläckar som inte kan tas bort med vatten kan oftast tas bort med sprit, aceton eller med en blandning av lika delar vatten och klorin.

Vid användning av ovanstående rengöringsmedel ska du vara noga med ventilationen samt vara uppmärksam på att träkanter inte tål dessa medel. Efter användning är det viktigt att rengöra skivan med ljummet vatten för att ta bort alla rester av kemikalier. Använd aldrig skurpulver, stålull eller andra slipande rengöringsmedel för rengöring av laminatskivan.

Undvik överdriven användning av vatten på träkanterna.

Aluminiumkanter får bara torkas av med en trasa som vridits ur i tvållösning. Undvik alla typer av rengöringsmedel och kemikalier. Tänk särskilt på att klorin och andra klorhaltiga rengöringsmedel kan förstöra ytan på aluminium. Skurmedel, skursvampar och andra slipande material förstör och repar ytan på aluminiumkanten och skadorna kan inte repareras.

Kanter i konstmaterial bör bara torkas av med en urvriden trasa i vatten blandat med rengöringsmedel. Ytan kan vid användning av starka rengöringsmedel och kemikalier bli matt och förstörd.